Menu

Kontakty

MEGGLE Slovakia s. r. o., Studená 35, 823 55 Bratislava

Všetky požiadavky ako napríklad prevody kreditu, zablokovanie karty, zaplatil som, ale karta nie je nabitá, píšte na:  karty@rajo.sk

Napíšte nám Váš názor: skolskemlieko@rajo.sk


P O Z O R !

Ak ste neuviedli pri platbe variabilný symbol = číslo Brejky karty alebo nesprávne zadali, tak pre čo najrýchlejšie vybavenie píšte na karty@rajo.sk a uveďte komplexné informácie:

  • číslo Vášho bankového účtu
  • číslo Brejky karty
  • hodnotu kreditu a dátum platby

Takto budeme vedieť nájsť Vašu platbu a dodatočne priradiť na Brejky kartu.

V prípade, že ste uviedli pri platbe všetky potrebné údaje, na kartu je pripísaný kredit do 48 hodín, po 11. hodine.

Usmernenie pre oznamovateľov (EÚ) 2019/1937
Každý zamestnanec MEGGLE alebo akákoľvek iná fyzická osoba má možnosť nahlásiť porušenie platného vnútroštátneho alebo medzinárodného práva alebo iné protiprávne konanie Kancelárii pre dodržiavanie predpisov spoločnosti MEGGLE Group GmbH prostredníctvom systému pre nahlasovanie na nasledujúcom odkaze < TU > . Oznamovateľ môže podať svoje hlásenie buď anonymne alebo s uvedením osobných údajov. V prípade anonymného hlásenia si môžete neskôr zobraziť stav jeho spracovania zadaním svojho pseudonymu a hesla. V tomto prípade si zapamätajte prístupové údaje, ktoré ste si pridelili. Vaša anonymita je aj v tomto ohľade zaručená.
Kliknite < TU > , ak chcete vstúpiť do digitálneho systému pre nahlasovanie spoločnosti MEGGLE Group. (https://meggle.opture.app/hgs)

Kontaktný formulár

Meno:
Priezvisko:
Email:
Číslo karty: